Schola bude! Ale jen ONLINE!

25. ročník veletrhu Schola Pragensis 2020 se z epidemiologických důvodů nebude moci uskutečnit prezenčním způsobem. Přesto však jubilejní 25. ročník uskutečníme, avšak pouze v prostředí internetu.

Vážení návštěvníci!

25. ročník veletrhu Schola Pragensis 2020 se z epidemiologických důvodů nebude moci uskutečnit prezenčním způsobem. Přesto však jubilejní 25. ročník uskutečníme, avšak pouze v prostředí internetu. Konání veletrhu online plánujeme ve stejném termínu, jako byl plánovaný „živý“ veletrh v Kongresovém centru Praha – ve dnech 26. až 28. listopadu 2020. Vše, co vznikne v online podobě veletrhu Schola Pragensis 2020, zachováme minimálně do jara roku 2021, kdy se mnozí žáci, studenti, rodiče a další rozhodují, jakou vzdělávací a profesní dráhu budou volit…

Informace o podobě veletrhu budou postupně uveřejňovány na všech našich komunikačních platformách.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na návštěvu online veletrhu vzdělávání Schola Pragensis!

Klikni na!

FACEBOOK - INSTAGRAM - PRAHA.EU