Chystáme další ročník veletrhu Schola Pragensis 2021!

26. ročník veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 2021 připravujeme!

Dovolujeme si vás informovat o zcela zásadní změně v přípravě veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 2021, který nebude moci ve svém 26. ročníku proběhnout prezenčně. V souvislosti se stále zvýšenými protiepidemickými opatřeními a také na základě doporučení odborné veřejnosti, nemůžeme pro širokou veřejnost připravit tradiční veletrh v prostorách Kongresového centra Praha. Je zřejmé, že většinoví návštěvníci veletrhu jsou žáci základních škol a na druhé straně vystavovatelé jsou nejčastěji rovněž zastoupeni žáky a studenty středních a vyšších odborných škol, což jsou skupiny osob, u kterých hrozí výrazné riziko přenosu onemocnění COVID-19. Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví však předpokládají pro konání hromadných akcí větší část všech účastníků s aplikovaným očkováním, anebo s prokázáním bezinfekčnosti na základě certifikovaného testování. Zároveň se stále předpokládá zvýšené riziko zhoršení epidemiologických podmínek v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 v populaci během podzimních měsíců. Proto bylo s nelehkým rozhodováním přistoupeno k upuštění přípravy prezenčního veletrhu vzdělávání, neboť bychom nemohli cílové skupiny, pro které veletrh připravujeme, na veletrh pozvat. Prezenční veletrh by tak ztratil smysl.

Samozřejmě vedle toho připravujeme alternativu v podobě online veletrhu, ale vzhledem k zásadním změnám, které podobu veletrhu Schola Pragensis 2021 musí nyní postihnout, je před námi velká výzva, jak online veletrh ještě více zkvalitnit a posunout o velký kus dále. V současné době připravujeme online veletrh ve spolupráci s Kongresovým centrem Praha, které dokáže zajistit potřebné technické podmínky.

Veletrh vzdělávání Schola Pragensis ve světle výše uvedeného bude uskutečněn pouze v online podobě. Jeho trvání plánujeme od konce listopadu 2021 do konce února roku 2022.

Děkujeme za vaši přízeň!