V situaci, kdy nám národní vláda bere investiční prostředky, je spojené úsilí evropských měst jedním z mála důvodů k optimismu. Nejen energetické úspory v budovách, ale i decentralizovaná energetika z obnovitelných zdrojů, využívání odpadů jako zdroje surovin a energie, udržitelná mobilita a především stromy a zeleň v ulicích jsou tím, co učiní Prahu obyvatelnou i v příštích dekádách. Kvalita života a ekonomická prosperita tak mohou jít ruku v ruce. Mám radost, že priority hlavních měst V4 a Evropy se v této oblasti shodují. Zelená obnova evropských měst začíná teď.

Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

Praha je jedno z nejzelenějších měst na světě a zvířata se tu tak občas nepříjemně střetnou s lidskou činností. Naštěstí tu máme záchrannou stanici, kde její pracovníci odvádějí skvělou práci, a tak se nám daří zvířata léčit a vracet je zpět do přírody. Současné podmínky v záchranné stanici jsou však jak pro zvířata, tak pro zaměstnance zcela nevyhovující. Proto jsme přistoupili ke stavbě nové stanice.

Petr Hlubuček
náměstek primátora

Z našeho pohledu preferovaná tunelová varianta vedení Pražského okruhu v úseku Březiněves – Satalice získala od Ředitelství silnic a dálnic kladné hodnocení z ekonomického hlediska, zároveň má minimální negativní vliv na občany žijící v jejím okolí. S Ředitelstvím silnic a dálnic budeme nadále spolupracovat na tom, aby se stavba okruhu mohla realizovat co nejrychleji, a zároveň co nejméně poškodila dotčená území.

Adam Scheinherr
náměstek primátora

Rekonstrukce Průmyslového paláce a dostavba jeho levého křídla je dalším významným milníkem v novodobé historii Výstaviště Praha. Otevřeli jsme pro veřejnost nově zrekonstruovanou dolní část volnočasového areálu, pustili jsme se do rekonstrukce objektu bývalé restaurace Bohemia a teď máme před sebou jednu z největších rekonstrukcí historické památky v majetku města. Postupujeme velmi pečlivě a já pevně věřím, že výsledek bude stát za to.

Pavel Vyhnánek
náměstek primátora

Praha v současné době nedisponuje takovými právními možnostmi, jaké má například Amsterdam, Berlín nebo Barcelona, aby mohla krátkodobé ubytování na svém území regulovat. Po vzoru evropských měst jsme dnes schválili na pražském zastupitelstvu novelu živnostenského zákona, která zaplňuje mezeru v českých zákonech, které neumožňují městům, aby regulovaly krátkodobé ubytovací služby prostřednictvím platforem typu Airbnb.

Hana Kordová Marvanová
radní hlavního města

Možnost jít o prázdninách do vybraných muzeí a galerií s 50% slevou je symbolickým poděkováním nejen Pražanům za jejich pomoc a obětavost v minulých měsících, kdy jsme čelili koronavirové krizi. Po předložení karty Lítačka budou moci navštívit různé instituce, nechybí mezi nimi například oblíbená Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy nebo Muzeum hlavního města Prahy.

Hana Třeštíková
radní hlavního města

Aplikace CityVizor umožňuje rychlý a trvalý přístup k důležitým informacím o hospodaření městských částí. Představuje nástroj pro transparentnost městských částí, a to jak pro občany, tak pro samotné městské části a jejich pracovníky.

Adam Zábranský
radní hlavního města

Škody v našem Domově seniorů v Heřmanově Městci, který poničila blesková povodeň, jsou odhadovány na víc jak 35 milionů korun. Jsem ale ráda, že naštěstí nebyl nikdo zraněn. Schválené finanční prostředky ve výši 12 milionů korun budou použity na předfinancování pojistného plnění, což umožní urychlené opravy škod u provozů jako je kuchyně, prádelna a další.

Milena Johnová
radní hlavního města

V minulosti v rozdělování grantů nebyla nastavena žádná pravidla, my je naopak stabilizovali, nastavili jsme platnou metodiku, všechny koeficienty a výpočty jsou transparentně zveřejněny na webu Praha.eu. Městské části a sportovní kluby své peníze potřebují, aby děti a mládež, pražská veřejnost mohla kvalitně trávit volný čas. Pro většinu klubů by neposkytnutí dotace bylo absolutně devastační. A to teď v čase po první vlně epidemie COVID-19 je sportovní vyžití nesmírně důležité.

Vít Šimral
radní hlavního města

Novela tržního řádu by umožnila, aby se na farmářských trzích mohly prodávat zahraniční výrobky, což bylo v posledních měsících velice diskutované téma. Nově by tak mohly tvořit deset procent sortimentu potravinové výrobky z jiných zemí. Tato změna by vyšla vstříc městským částem, které se o úpravu zasazují, ale také lidem, kteří navštěvují trhy po celé Praze v obrovské míře. Na podzim se počítá s komplexní právní úpravou, kdy by měl být tržní řád vydán jako nový předpis s účinností od 1. ledna 2021.

Jan Chabr
radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video