Základní informace o výstavě

24. ročník veletrhu školství a vzdělávání v hlavním městě Praze

Hlavní město Praha prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy si Vás dovolují pozvat na 24. ročník veletrhu přehlídky a výstavy oborů vzdělání pražských středních a vyšších odborných škol, který se bude konat ve dnech 28. až 30. listopadu 2019 v Kongresovém centru Praha.

Veletrh SCHOLA PRAGENSIS je určen zejména žákům základních škol, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentují nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Potencionální zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Široká veřejnost zde získává obraz o studijních nabídkách v kraji, tj. hlavním městě Praze.

Veletrh Schola Pragensis se rovněž zaměřuje na celoživotní vzdělávání, kdy školy samotné prezentují širokou nabídku kurzů, rekvalifikací, seminářů a workshopů.

Veletrh bude tradičně doplněn o doprovodný program obsahující vzdělávací aktivity pro učitele, prezentaci zaměstnavatelů, soutěže pro veřejnost a další.

Aktivity veletrhu Schola Pragensis jsou v souladu s aktivitami a opatřeními Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289