Výsledky soutěže o nejlepší plakát na SCHOLA PRAGENSIS 2018

Hodnocení došlých návrhů plakátů pro 23. ročník Schola Pragensis 2018 proběhlo dne 30. 8. 2018 za účasti komise složené z pracovníků odboru školství a mládeže MHMP.
 

Komise hodnotila každou sadu plakátu zvlášť. Každý člen komise mohl přidělit určitý počet bodů ke stanoveným kritériím, uvedených ve vyhlášení soutěže o plakát. Po sečtení bodů u každého návrhu, a poté i u všech členů komise, byly do užšího výběru vybrány tři návrhy. K těmto návrhům pak proběhlo finální hodnocení z něhož vyšlo výsledné pořadí od 1. až do 3. místa. Zbylé návrhy plakátů nemají určené pořadí.

 

Vítězným návrhem je č. 22 - sada plakátů autorky Terezy Umlaufové z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22.

Veškeré došlé návrhy plakátů jsou uveřejněny na portálu školství.