Výsledky soutěže o nejlepší plakát na SCHOLA PRAGENSIS 2017

Hodnocení došlých návrhů plakátů pro 22. ročník Schola Pragensis 2017 proběhlo dne 26. 7. 2017 za účasti komise složené z pracovníků odboru školství a mládeže MHMP.

Komise hodnotila každou sadu plakátu zvlášť. Každý člen komise mohl přidělit určitý počet bodů ke stanoveným kritériím, uvedených ve vyhlášení soutěže o plakát. Po sečtení bodů u každého návrhu, a poté i u všech členů komise, byly do užšího výběru vybrány tři návrhy. K těmto návrhům pak proběhlo finální hodnocení z něhož vyšlo výsledné pořadí od 1. až do 3. místa. Zbylé návrhy plakátů nemají určené pořadí.

Vítězným návrhem se 63 body se stal plakát "kamera" (pracovní název komise) autora Pavla Kujy, který je žákem Střední školy Náhorní.