Výherci soutěží veletrhu Schola Pragensis 2018 převzali ocenění z rukou primátora a radního pro školství

Devět vítězů doprovodných soutěží tradičního veletrhu vzdělávání a přehlídky pražského středního a vyššího odborného školství Schola Pragensis převzalo v úterý 15. ledna 2019 v reprezentačních prostorách rezidence primátora na Mariánském náměstí hodnotné ceny. Ocenění společně s primátorem hlavního města Prahy Zdeňkem Hřibem předával radní pro oblast školství Vít Šimral. „Je dobře, že veletrh Schola Pragensis nepřináší pouze strohé informace, ale motivuje i návštěvníky k aktivnímu zapojení do celého dění,“ uvedl radní hlavního města pro oblast školství Vít Šimral. Tradiční veletrh vzdělávání Schola Pragensis představuje v podmínkách České republiky jedinečnou a širokou veřejností hojně navštěvovanou akci, která symbolizuje úsilí hlavního města Prahy o všestranný rozvoj metropolitního školství a o navracení lesku a prestiže tradičním oborům vyučovaných na území Prahy. Úspěšní řešitelé soutěží obdrželi od hlavního města hodnotné poukázky na nákup sportovního a volnočasového vybavení.

V rámci přehlídky na nabídky pražských středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis byly uspořádány tři doprovodné soutěže na podporu škol a vzdělávání, které byly určené nejen pro uchazeče o vzdělání, ale rovněž i pro širokou veřejnost.

První doprovodná soutěž nesla název „Vyzkoušej si řemeslo!“. Na celkem desíti stanovištích návštěvníci plnili drobné úkoly, kterými si zároveň v praxi zkoušeli konkrétní aktivity související s vyučovanými obory v pražském školství. U stánku cechu malířů a lakýrníků si mohli návštěvníci takto vyzkoušet malbu na cvičnou zeď, u stánku cechu instalatérů si vyzkoušet sestavení vodních armatur a například u stánku Národního technického muzea se veřejnost mohla touto formou seznámit se zajímavostmi z oblasti techniky.

Soutěž s názvem „Poznej obor vzdělání!“ mnohým návštěvníkům zamotala hlavu, když se snažili poznat z deseti vyobrazení různých detailů pracovních nástrojů a zařízení, o jaký obor vzdělání se jedná. Úkolem návštěvníků bylo přiřadit správné názvy oborů vzdělání ke správným velkoformátovým fotografiím.

Třetí soutěž byla ve znamení poznávání architektonicky zajímavých budov různých typů škol. Soutěž byla inspirována výročím 100. založení Československé republiky, kdy každé desetiletí, z uplynulého století, reprezentovala jedna vybraná budova školy. Úkolem bylo přiřadit správnou školu.

Všech tří soutěží se zúčastnilo přes 350 návštěvníků veletrhu.