Výherci doprovodných soutěží přehlídky Schola Pragensis 2016 převzali hodnotná ocenění z rukou radní Ropkové

Devět vítězů doprovodných soutěží tradiční přehlídky pražského středního školství Schola Pragensis převzalo včera v reprezentačních prostorách rezidence primátorky na Mariánském náměstí hodnotné ceny. „Jsem ráda, že se nám daří vzbuzovat zájem o pražské školství i v řadách širší veřejnosti, k čemuž slouží právě i doprovodné soutěže a aktivity,“ uvedla radní hlavního města pro oblast školství Irena Ropková.

Tradiční přehlídka pražského středního školství Schola Pragensis představuje v podmínkách České republiky jedinečnou a širokou veřejností hojně navštěvovanou akci, která symbolizuje úsilí hlavního města Prahy o všestranný rozvoj metropolitního školství a o navracení lesku a prestiže tradičním oborům vyučovaných na území Prahy. „Ráda bych poděkovala všem, že se přehlídky pražského školství zúčastnili a že se odhodlali změřit síly v náročných doprovodných soutěžích. Ocenění, které jsem výhercům předala, představují nejen uznání, ale rovněž pozvánku na příští ročník přehlídky,“ řekla radní Ropková. Úspěšní řešitelé soutěží obdrželi od hlavního města hodnotné poukázky na nákup sportovního a volnočasového vybavení.

V rámci přehlídky na nabídky pražských středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis byly uspořádány dvě doprovodné soutěže na podporu odborného vzdělávání, které byly určené nejen pro uchazeče o vzdělání, ale rovněž i pro širokou veřejnost.

První doprovodná soutěž nesla název „Vyzkoušej si řemeslo!“. Na celkem devíti stanovištích návštěvníci plnili drobné úkoly, kterými si zároveň v praxi zkoušeli konkrétní aktivity související s vyučovanými obory v pražském školství. „U stánku cechu malířů a lakýrníků si mohli návštěvníci takto vyzkoušet malbu na cvičnou zeď, u stánku cechu instalatérů si vyzkoušet sestavení vodních armatur a například u stánku Národního technického muzea se veřejnost mohla touto formou seznámit s dokonale funkčním parním strojem,“ vysvětlila radní Ropková.

Soutěž s názvem „Poznej obor vzdělání!“ mnohým návštěvníkům zamotala hlavu, když se snažili poznat z deseti vyobrazení různých detailů pracovních nástrojů a zařízení, o jaký obor vzdělání se jedná. Úkolem návštěvníků bylo přiřadit správné názvy oborů vzdělání ke správným velkoformátovým fotografiím.

V roce 2016 byla oblast komplexní podpory učňovského a odborného vzdělávání podpořena částkou ve výši deseti milionů korun, v roce 2017 hlavní město počítá s navýšením podpory o další tři miliony korun. „Navýšení prostředků poslouží především k dalšímu zkvalitňování výuky a pozitivní prezentaci řemeslného a technického vzdělávání,“ dodala radní Ropková.