Veletrh vzdělávání Schola Pragensis 2018

„Pro život, ne pro školu se učíme,“ řečeno ústy římského filosofa Senecy, či výrok „Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné,“ který byl vyřčen o dva tisíce let později americkým prezidentem Johnem Fitzgeraldem Kennedym – dva z pěti slavných výroků, které obsahuje sada plakátů, jež zvou na tradiční veletrh pražského vzdělávání Schola Pragensis 2018. Plakáty můžete od začátku listopadu potkat například v pražských tramvajích nebo vozech metra. Hlavní město Praha tak zve širokou veřejnost na již 23. ročník oblíbeného veletrhu vzdělávání a nabídky pražských středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis. Veletrh se tradičně uskuteční v prostorách Kongresového centra na pražském Vyšehradě ve dnech 22. až 24. listopadu.
 

Souběžně se 100. výročí založení československého státu se intenzivně připravuje veletrh, který je tradičně důležitý pro mnoho žáků základních škol, kteří již uvažují o svém budoucím pracovním uplatnění nebo studiu na vysoké škole. Veletrh je z velké části zaměřen na vzdělávací nabídku středních škol všech typů a zaměření, ale rovněž cílí na všechny zájemce, kteří mají chuť se dále celoživotně vzdělávat. Scholu Pragensis každý rok ve třech veletržních dnech navštíví přes tři desítky tisíc lidí, přičemž návštěvnost v posledních letech roste. V letošním roce se očekává vysoký zájem veřejnosti. Hlavní město Praha srdečně zve rodiče, jejich děti a širokou veřejnost k návštěvě veletrhu, který je zcela jedinečný.

Vyšehrad rozzáří ohňostroj a chemie

Schola Pragensis, kromě své tradiční přehlídky a nabídky pražských středních a vyšších odborných škol, nabídne také zajímavý doprovodný program, který hned první den zahájí chemici z Masarykovy střední školy chemické. Ti v případě příznivého počasí budou provádět bezpečné chemické pokusy po všechny tři dny veletrhu před budovou Kongresového centra. Ve čtvrtek 22. listopadu absolventi slavné „Křemencárny“ – Masarykovy střední školy chemické společně připraví velkolepý večerní ohňostroj, který také připomene 100. výročí vzniku československého státu. Bude věnován všem generacím učitelů, kteří v posledních sto letech vzdělávali bezpočet žáků k odpovědnosti ke svému životu, vědění a k české státnosti. „Bude to pocta všem pedagogům, kteří se v minulosti věnovali a v současnosti věnují náročné práci učitele. Dobrá práce pedagogů drží společnost pohromadě, zachovává hodnoty vzdělávání a společenskou odpovědnost k sobě samým – není to jen o školském systému, ale o lidech. A těch, kteří stále mají chuť pracovat ve školství, si musíme vážit,“ řekla ředitelka odboru školství a mládeže pražského magistrátu Lenka Němcová. Ohňostroj bude odpálen symbolicky v 18 hodin a bude uzavírat první veletržní den.

Kromě nabídek škol se široká veřejnost může zapojit do třech soutěží. V jedné z nich si dokonce budou moci vyzkoušet některá řemesla – například uříznout obkladovou dlaždici nebo připevnit sádrokarton. V rámci přehlídky se také uskuteční dvoudenní finále celostátní soutěže v oboru instalatér, který organizuje Cech instalatérů ČR. Přehlídka rovněž nabídne různé workshopy a semináře pro školy a učitele, a to v rámci realizace projektu Krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy.

Součástí přehlídky bude také účast cechů a oborových organizací, které budou prezentovat svou činnost. Představí se například Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, který v letošním roce slaví 670 let od vzniku prvního cechu malířů v českých zemích. Není náhodou, že vznik prvního cechovního společenství malířů se datuje do doby vlády Karla IV., do roku 1348. Návštěvníci se budou moci seznámit nejen s historií cechu a s možnostmi vzdělávání nebo uplatnění v oblasti moderního designu, ale hlavně si budou moci vyzkoušet různé malířské techniky a nástroje.

Gymnázium, průmyslovka nebo řemeslo?

Na veletrhu samozřejmě nemohou chybět gymnázia. Budou prezentovat nejen své zaměření, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Lze zde získat široký obraz o studijních nabídkách v hlavním městě Praze. Stejně to platí i pro střední školy, průmyslovky, které budou prezentovat svoji spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti či firmami. V neposlední řadě zde budou zastoupeny školy poskytující vzdělání s výučním listem s pestrou nabídkou žádaných řemeslných oborů a oborů služeb. „Je důležité, aby veřejnost viděla, že řemeslné obory mají širokou podporu a že o dobré absolventy je velký zájem. S hlavním městem se snažíme zdůrazňovat, že učňovské vzdělání nepatří do starého železa a že dobrý obkladač, tesař, zedník, zámečník ale i pekař je prostě a jednoduše pro společnost důležitý,“ říká předseda pražské hospodářské komory Roman Pommer.

Veletrh Schola Pragensis slouží také k tomu, aby si žáci zodpovědně vybírali své další studium, aby střední školu nejen úspěšně dokončili, ale aby byli dobře připraveni pro případné další studium na vysoké škole nebo přímo pro pracovní trh. „Škola by měla žáky také bavit, žáci se musí dostat k novým technologiím a pedagogickým metodám,“ říká David Janata, který je hlavním manažerem projektu Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství. Hlavní město Praha v rámci projektů podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Krajský akční plán vzdělávání hlavního města Prahy“ a „Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství (KPR Praha)“ zřizuje ve středních školách nová Centra interaktivní výuky či Polytechnická hnízda. V rámci Scholy se mohou návštěvníci o probíhajících aktivitách také přesvědčit nejen v prezentaci vybraných škol, ale i přímo na informačních stáncích obou projektů.

Schola Pragensis je tradičně doprovázena plakátem, vzešlým ze soutěže mezi školami. Letošním vítězem mezi 60 návrhy je sada pěti plakátů s motivem výroků slavných osobností. Autorka plakátů Tereza Umlaufová je studentkou Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické z Hellichovy ulice na Praze 1. 

Přehlídka se uskuteční v prostorách Kongresového centra Praha – stanice metra C Vyšehrad – ve dnech 22. až 24 listopadu 2018. Otevřeno bude ve čtvrtek a v pátek od 9:00 do 18:00, v sobotu bude možné výstavu navštívit od 9:00 do 15:00. Informace o Schole Pragensis 2018 a doprovodném programu jsou k dispozici na webových stránkách www.scholapragensis.cz.