Seznam vystavovatelů Schola Pragensis 2017

Seznam vystavovatelů.

Číslo stánku název podle zřizovací listiny
001 MHMP - Odbor školství a mládeže
002 Národní technické muzeum
003 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
004 Cech podlahářů České republiky o.s.
005 Cech kamnářů ČR
006 Cech obkladačů České republiky o.s.
007 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky
008 Cech instalatérů ČR
009 Rudolfinea o.s., sdružení pro umělecká řemesla
014 Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice
016 Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o.
101 Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
102 Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37
103 Obchodní akademie Holešovice
104 Obchodní akademie Dušní
105 Obchodní akademie Vinohradská
106 Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
107 Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
108 Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola
109 Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498
110 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16
111 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží  6
112 G.A.P.education, střední škola s.r.o.
113 Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
114 Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.
115 Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o.
116 Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.
117 Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9
118 PB-Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.
119 Dům zahraniční spolupráce
120 Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o.
201 Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2
202 Střední odborná škola Jarov
203 Střední škola obchodní
204 META, o.p.s.
205 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice
205 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice
206 Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání
206 Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání
207 Střední odborné učiliště gastronomie
208 Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41
209 Odborné učiliště Vyšehrad
210 Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
211 Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10
212 Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225
214 Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57
215 Střední škola elektrotechniky a strojírenství
216 Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287
217 Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451
218 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3
222 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května  51
223 Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.
224 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
225 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17
226 Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
226 Cech suché výstavby České republiky
227 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25
228 Cech malířů a lakýrníků České republiky
229 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3
230 Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.
232 Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o.
233 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22
234 Střední škola automobilní a informatiky
235 Střední škola umělecká a řemeslná
236 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
237 Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36
238 Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní
239 Gymnázium Christiana Dopplera
240 MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
241 Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5
242 Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
243 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7
301 Botanická zahrada hl. m. Prahy
302 Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně
303 Střední odborné učiliště, Praha - Radotín
304 Vyšší odborná škola informačních služeb a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
305 Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300
306 Střední průmyslová škola na Proseku
307 Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická
308 Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
309 Hotelová škola Radlická
310 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
311 Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400
312 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25
313 Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze
314 Gymnázium Milady Horákové
315 Obchodní akademie Bubeneč
316 Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1
317 Obchodní akademie Hovorčovická
318 Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179
319 Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911
320 Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100
321 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
322 Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2
323 Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726
324 Vyšší odborná škola pedagagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33
325 Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43/564
326 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1
327 Střední zdravotnická škola
328 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o.
329 První soukromá hotelová škola, spol. s. r. o.
330 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
331 Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179
332 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18
333 Bezpečnostně právní akademie,s.r.o., střední škola
334 Střední škola dostihového sportu a jezdectví
336 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy
401 Gymnázium Evolution, s.r.o.; GEVO Jižní město, GEVO Sázavská
402 Střední škola - Waldorfské lyceum
403 Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s.r.o.
404 Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100
405 Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba
406 Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1
407 Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22
408 Obchodní akademie Praha, s.r.o.
409 Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
410 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
411 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb
412 SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o.
413 Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o.
414 Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
415 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
416 Sunny Canadian International School 
417 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300
418 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
419 Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL s.r.o.
420 Střední škola knižní kultury, o.p.s.
421 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373
422 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520
423 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
424 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
425 Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
426 ART ECON - Střední škola, s.r.o.
427 Gymnázium, Praha 4, Písnická 760
428 Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
429 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
431 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27
432 Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115
433 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
434 Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara
435 Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4
436 Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola
437 Vyšší odborná škola sociálně právní
438 Základní škola a střední škola waldorfská
439 Magistrát hl. m. Prahy - odd. národnostních menšin a cizinců (Odbor "Kancelář ředitele Magistrátu")
440 Bankovní akademie - gymnázium, Střední škola, Vyšší odborná škola
441 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence,Oddělení prevence
442 Úřad práce ČR - Krajská pobočka pro hl. m. Prahu   
443 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4
444 TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.
445 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
446 Odborné učiliště pro žáky s více vadami, s.r.o.
447  www.scio.cz, s.r.o.
448 Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s.r.o.
449 Střední rybářská škola a VOŠ VHE, Vodňany, Zátiší 480