Kontakty

Pro vystavovatele:

Kontaktní osoba – koordinátor přípravy 22. ročníku akce Schola Pragensis 2017:

Mgr. Pavel Dvořák

specialista koncepce školství a dalšího vzdělávání
odbor školství a mládeže MHMP
Jungmannova 35/29, Praha 1
email: pavel.dvorak@praha.eu
GSM: 605 192 192 – v provozu pouze v době od 20. 11. 2017 do 27. 11. 2017
telefon: +420 236 005 219