Kam zapadneš ty? – Schola pragensis 2019

Je letošním sloganem veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 2019, který je současně sloganem obsahující vítězný návrh plakátu pro letošní ročník přehlídky. Vítězný návrh vzešel od Karolíny Holomkové, která je žákyní 3. ročníku Vyšší odborné školy informačních studií a Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky.
 

Jaký je pro letošní ročník v plánu doprovodný program?

Doprovodný program bude opět zaměřen jak na žáky, tak na učitele ze základních i středních škol. Máme v plánu opět organizovat semináře a workshopy k novým technologiím a vzdělávacím obsahům – virtuální realita, robotika, prezentace prvků digitální interaktivní výuky, podpora výuky matematiky a další. Budeme pro učitele ze základních i středních škol realizovat „třídu současnosti“ obsahují moderní a inovativní technologie (všimněte si, že neříkám třídu budoucnosti, protože se jedná o nové technologie, které již ve výuce na mnohých místech používáme) – jedná se tedy ukázkovou třídu, ve které budou k dispozici technologie používané v 21. století…

Schola Pragensis bude opět dějištěm celorepublikové soutěže oboru Instalatér, který organizuje Cech instalatérů.

Budeme nově organizovat seminář se zajímavým tématem „Najděte klíč ke svému potenciálu“ pro ředitele všech typů a druhů škol a kariérové poradce.

Na veletrhu budou zastoupeni také někteří zaměstnavatelé a sociální partneři středních odborných škol, kteří budou prezentovat své stipendijní a podpůrné programy a také budou informovat o budoucím uplatnění na trhu práce.

Pro učitele nebude chybět zázemí pro odpočinek s kávou a pro sdílení zkušeností. Prostor pro setkávání učitelů se při jeho loňské premiéře osvědčil, a proto letos bude učitelům opět k dispozici i se zajímavým programem v přilehlých klubových prostorách.

Na co vše se mohou návštěvníci letos těšit?

Návštěvníci budou mít opět možnost poznat nové školy, které budou speciálními hosty veletrhu. Jedná se nově například o Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové nebo Gymnasium Friedricha Schillera v Pirně.

Samozřejmě nebudou chybět pro širokou veřejnost soutěže, vzdělávací a informační nabídka více jak 160 vystavovatelů, a to nejen po žáky odcházející ze základních škol, ale i pro všechny, kteří mají zájem – na příklad změnit svou kvalifikaci nebo jen využít některou z nabídek vzdělávacích kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a poznat tak nové lidi a zkušenosti.

Kolik návštěvníků navštívilo výstavu loni?

V posledních letech nemáme zjištěnou auditovanou návštěvnost, ale ve třech dnech dle odhadů se jedná několik tisícovek návštěvníků denně.

Očekáváte letos větší účast?

Je patrné, že návštěvnost se každoročně zvyšuje zejména v páteční večer a v sobotu, kdy prostory expozic jsou plně vytíženy a v posledních dvou ročnících, je nutné někdy usměrňovat proudy návštěvníků, což nás moc těší a hlavně to těší všechny vystavovatele.

Čekají návštěvníky oproti loňsku nějaké novinky?

V každém ročníku veletrhu nabízíme návštěvníkům nějaké novinky, letos tomu nebude jinak. Například se návštěvníci budou moci v prvních dvou dnech seznámit s PolytechBusem, tedy aktivitou na podporu polytechnického vzdělávání.  PolyTechBus je aktivita pro ty školy, které z technických či jiných důvodů, nemohou využívat Polytechnická hnízda zřízené na středních školách pro žáky a učitele ze základních škol. Dodávkové auto, vybavené pro práce polytechnické výchovy, „přiveze“ spolu s mistry řemeslo a techniku přímo do škol – po ukončení vyučování se jednoduše „sbalí“ a jedou jinam. Vypadá to skoro jako kočovné divadlo a je to velmi oblíbená aktivita základních škol a učitelů na základních školách.

Informace o PolyTechBusu: https://polytechbus.cz/Home.html.

Plánujeme také prezentaci autíček s vodíkovým pohonem a zapojení do soutěží Horizon Grand Prix. Navíc chystáme drobné soutěže v robotice za použití robotických stavebnic.

Veškeré novinky budeme během listopadu samozřejmě sdílet na sociálních sítích – zejména na Facebooku https://www.facebook.com/scholapragensis/  a Instagramu https://www.instagram.com/scholapragensis/, který byl pro tuto příležitost nově zřízen…

Co je veletrh Schola Pragensis 2019

Hlavní město Praha prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy organizuje 24. ročník veletrhu přehlídky a výstavy oborů vzdělání pražských středních a vyšších odborných škol, který se bude konat ve dnech 28. až 30. listopadu 2019 v Kongresovém centru Praha.

Veletrh je určen zejména žákům základních škol, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentují nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Potencionální zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Široká veřejnost zde získává obraz o studijních nabídkách v hlavním městě Praze.

Veletrh Schola Pragensis se rovněž zaměřuje na celoživotní vzdělávání, kdy školy samotné prezentují širokou nabídku kurzů, rekvalifikací, seminářů a workshopů.

Veletrh bude tradičně doplněn o doprovodný program obsahující vzdělávací aktivity pro učitele, prezentaci zaměstnavatelů, soutěže pro veřejnost a další.