Kam zapadneš ty?

Je letošním sloganem veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 2019, který je současně sloganem obsahující vítězný návrh plakátu pro letošní ročník přehlídky. Vítězný návrh vzešel od Karolíny Holomkové, která je žákyní 3. ročníku Vyšší odborné školy informačních studií a Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky.

Autorka vítězného návrhu – kromě věcné ceny – obdrží také jazykový kurz, který věnuje Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Ocenění bude předáno autorce vítězného návrhu v rámci slavnostního zahájení veletrhu 28. listopadu 2019.

Zvláštní cena komise pro zdařilý návrh plakátu k veletrhu Schola Pragensis 2019

V rámci vyhodnocení návrhů plakátů k veletrhu Schola Pragensis 2019 byl v letošním roce oceněn i další návrh plakátu, který sice netvoří vizuální styl veletrhu, ale pro své kvality byl také oceněn zvláštní cenou. Tuto cenu též věnuje Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Jedná se o jazykový kurz pro jednu osobu rozsahu 2 hodiny týdně. Ocenění bude předáno autorovi návrhu v rámci slavnostního zahájení veletrhu 28. listopadu 2019.
Informace o jazykové škole a nabízených kurzech naleznete na www.sjs.cz.